Projektering vid byggnation

Brandskyddsdokumentation | Brandskyddsbeskrivning | Brandskyddsritningar

Brandskyddsdokumentation
Brandskyddsbeskrivning
Brandskyddsritningar

FRÅN TIDIG PLANERING TILL FÄRDIG BYGGNAD

En rätt projekterad byggnad kan inte bara upptäcka en brand, den kan också begränsa skadorna på ett effektivt sätt och därmed minska både kostnader, konsekvenser samt tiden att återgå till det normala. 

Låt mig vara med redan från början så undviker vi vanliga misstag, vi finns med hela vägen till slutbesked. 

REGLER SKA TOLKAS

Brandcellsgräns? Ventilation EI 30? Tät takfot?

Som byggherre är det mycket som ska planeras och projekteras innan byggnaden är färdig att användas. Låt mig ta hand om brandskyddsprojekteringen, du får en färdig brandskyddsbeskrivning med gällande regler, anpassad efter dina behov. 

Till beskrivningen bifogas brandskyddsritningar som visar brandcellsgränser och andra brandskyddstekniska detaljer.

INNAN SLUTBESKED

När projektet är färdigt tar jag fram en brandskyddsdokumentation som behövs för att du ska få slutbesked. Brandskyddsdokumentationen är sedan ett utmärkt underlag för det framtida systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Genom hela processen finns jag med för rådgivning och gör platsbesök inom närområdet. 

Nedan följer exempel på några av mina projekt

Radhuslänga

Radhus är ofta förknippat med en del risker och har en historik av svåra bränder med stora konsekvenser, ofta relaterat till spridning via gemensam vind eller otät takfot. 

Den här radhuslängan innehåller 25 hus och är projekterad med ett brandskydd som följer dagens regler och står emot en eventuell brand på ett effektivt sätt. 

Flerbostadshus

Även för flerbostadshus finns utmaningar som liknar radhus. Den här projekteringen innehåller till exempel gemensamma trapphus, avskiljning på vind samt fönster i fasad som tillhör olika brandceller, allt detta och mycket annat måste hanteras i ett tidigt skede.